En partenariat avec OSCARO
  04 95 31 59 15

DENIS Lesia

Ghisonaccia CM1 Mme Poletti

538 Elo

U10 - FRA

PROGRESSION

GAIN ELO (10 DERNIERS TOURNOIS)

DATE

TOURNOI

RONDE

ADVERSAIRE

ELO

COUL.

RES